Miễn phí 1 ngày VIP tải các host VN

Điều kiện bạn phải thực hiện chỉ cần làm 1 lần là có thể được VIP 1 ngày
- Bắt buộc đăng nhập
- Xác thực 4 lần quảng cáo
- Bấm vào đây để có ngày VIP
- Hướng dẫn:
    + Bỏ qua quảng cáo chọn vào ô vuông tôi không phải người máy như hình sau
    
    + Sau khi xác thực 4 lần thành công sẽ hiển thị như sau
    
- Thế là xong bạn có thể bắt đầu 1 ngày tải tẹt ga mà không có quảng cáo
Phản hồi của bạn