Nâng cấp VIP

1 Tháng

50XU Tải trong 1 tháng
 • Hỗ trợ nhiều host
 • Máy chủ riêng VIP
 • Unlimited Traffic
 • Không có quảng cáo
 • Tốc độ tải cao
 • Support 7/24

2 Tháng

100XU Tải trong 2 tháng
 • Hỗ trợ nhiều host
 • Máy chủ riêng VIP
 • Tặng thêm 7 Ngày
 • Unlimited Traffic
 • Không có quảng cáo
 • Tốc độ tải cao
 • Support 7/24

4 Tháng

200XU Tải trong 4 tháng
 • Hỗ trợ nhiều host
 • Máy chủ riêng VIP
 • Tặng thêm 30 Ngày
 • Unlimited Traffic
 • Không có quảng cáo
 • Tốc độ tải cao
 • Support 7/24

1 Năm

500XU Tải trong 1 năm
 • Hỗ trợ nhiều host
 • Máy chủ riêng VIP
 • Unlimited Traffic
 • Không có quảng cáo
 • Tốc độ tải cao
 • Support 7/24
Phản hồi của bạn